Puhelinnumero

+358-50-441 20 36

Aukioloajat

Ti - La 10 - 17, Su 13 - 17

Keräyslupa

Keräystili: Osuuspankki FI54 5680 0020 3322 49

Rahankeräysluvan saaja on Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiö sr.

Säätiön Y-tunnus on 2491894-0.

Luvan myöntäjä on Poliisihallitus. Luvan numero on RA/2021/1268 ja myöntämisajankohta: 5.10.2021. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Keräyksen toimeenpanoalue: Koko Suomen alue Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Toiminnan tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Suomessa Athos-vuoren kilvoittelijoita ja heidän perintöään, syventää ortodoksisen kirkon uskon, ajattelun, kulttuurin ja taiteen tuntemusta sekä edistää maassamme Athos-vuoren perinteen hengessä tapahtuvaa luostarikilvoitusta. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Hämeenlinnan Lammilla luostarikeskusta, josta ollaan kehittämässä ortodoksisen kulttuurin ja hengellisen toiminnan keskusta.

Säätiö pyrkii kunnostamaan luostarikeskuksen kiinteistöistä elinvoimaisen ortodoksisen kirkollisen ja kulttuurikeskuksen. Säätiö pyrkii tukemaan hengellisesti ja taloudellisesti luostaritoimintaa sekä luomaan mahdollisuuksia henkilökotaiselle ja yhteisölliselle kasvulle.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään säätiön ylläpitämän ortodoksisen luostarikeskuksen hengelliseen toimintaan, ortodoksisen kulttuurin, ajattelun, perinteiden ja taiteen edistämiseen sekä työhön säätiön luostarikeskuksen ja sen yleishyödyllisen toiminnan kehittämiseksi.

Kehittämiskohteita voivat olla esimerkiksi lasten, nuorten, perheiden, ikäihmisten, työttömien ja avun tarpeessa olevien toiminta ja tukeminen, vapaaehtoistyö, koulu- ja harrastustoiminta, koulutus, tapahtumat, neuvonta, virkistystoiminta, tiedotus ja viestintä, kansainvälinen yhteistyö ja uusien toimintamuotojen kehittäminen sekä toimintaan liittyvien kiinteistöjen rakentaminen.

Varoilla maksetaan yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutuvia välttämättömiä välittömiä kuluja kuten kiinteistön kunnostus-, ylläpito- ja käyttökustannuksia.